Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Ένας ιός υπολογιστών είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστών που μπορεί να αντιγραφεί και να μολύνει έναν υπολογιστή χωρίς την άδεια ή τη γνώση του χρήστη. 
Ο όρος «ιός» επίσης χρησιμοποιείται, αν και λανθασμένα, για να αναφερθεί σε πολλούς διαφορετικούς τύπους malware και adware προγραμμάτων.

Τύποι ιών

Οι ιοί μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
 • Ανάλογα με το σημείο του υλικού ή του λογισμικού που μολύνουν:
  • Τομείς σκληρού δίσκου συστήματος (system sectors)
  • Αρχεία
  • Ιοί μακροεντολών (Macros)
  • Ιοί πηγαίου κώδικα (Source Code Viruses)
  • Ιοί συμπλεγμάτων (σκληρού) δίσκου ((Hard) Disk Clusters)
 • Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τη μόλυνση:
  • Πολυμορφικοί ιοί
  • Αόρατοι ιοί (Stealth Viruses)
  • Θωρακισμένοι ιοί (Armored Viruses)
  • Πολυτμηματικοί ιοί (Multipartite Viruses)
  • Ιοί πλήρωσης κενών (Spacefiller Viruses)
  • Ιοί παραλλαγής (Camouflage Viruses)